مشاهیر

در این صفحه مصاحبه با مشاهیر ترکمن چاپ خواهد شد

, كمينه ؛ شاعر و هجونويس تركمن

كمينه ؛ شاعر و هجونويس تركمن

كمينه ؛ شاعر و هجونويس تركمن رحيم كاكايي ادبيات به معني محدود کلمه، ساخت و چشم انداز ويژه ى هنر است که در آن سيمایهنری به دست واژه ها ساخته می شوند . يا...

Read More

حاجي محمد ايري

عناوين و مسئوليت ها: – عضو خانه موسيقي ايران – پژوهشگر و كارشناس در سازهاي بادي تركمني – مدير فني آموزش حركت هاي موزون ( ذكر خنجر و آيئن پرخواني و …) در موسيقي...

Read More

موسیقی روح جامعه را تلطیف می کند

گپی از نزدیک با باغشی اراز محمد شیرمحمدلی گفتگو از : آنا دوردی عنصری اراز محمد شیرمحمدلی با اینکه هنوز دهه ی چهلم عمر خود را می گذراند اما از پشتوانه ی کارنامه هنری...

Read More