مقالات

کودکان ترکمن چه آرزوهايی دارند؟

بهار پورقاز در مجلاتی که برای قشر ترکمن چاپ می شود بدنبال صحنه ای می گشتم که از کودکان ترکمن صحرا چیزی نوشته شده باشد ، اما در شماره هایی که از این مجلات...

Read More