Minnes anteckningar från samlingen i Bergum

Jemshid öppnar mötet med det att förklara det turkmenska kulturföreningen I
Göteborg som var verksam sedan 1986 fram till 2012som upplöst. Detta på
grund av att föreningen var ej aktiv under 2011 och vid det sista inbjudan till
årsmöte , anslöt sig bara dåvarande styrelse ledamöter o några få medlemmar.
På mötets agenda stod dessa centrala frågor:
– om närvarande personer på mötet känner behöver av att det ska finnas ett
turkmensk kulturföreningen?
-finns det intresse bland närvarande personer på mötet att kandidera sig till
styrelse ledamöter.
– vilken riktning och målsättning ska turkmenska kulturföreningen ha i
fortsättningen.
– om det finn eventuellt grund och behov av det gamla föreningens stadgar ska
uppdateras.

Diskussioner om ovan nämnda punkter ledde till att:
-mötes deltagarna fattade beslut att välja ny styrelseledamöter.
-att det nya styrelsen ska utifrån gemensamma intressen, åstadkomma
aktiviteter som ska bevara turkmenska kulturen och väcka och stärka det
turkmenska identiteten bland det unga generationen.

Det kom även på tal att ta nytta av erfarenheterna som man har haft från åratal
av förenings arbete, bl.a. att:
-föreningens aktiviteter ska inte bara axlas av styrelsen , utan alla medlemmar
ska ta del av de praktiska ansvaret, så som planering och utförandet av
aktiviteter.
– att det ska planeras aktiviteter i mån av befintliga fysiska resurser.

Mötesdeltagares val resultat blev som följande:
Styrelse: Rahim, Jamileh, Elmaj, Jemshid, Nasjan.
Suppleanter: Hosein, Orral.
Revisor: Mati.

Alla mötesdeltagare som deltog i val processen, antogs som medlemmar av den
ny startade turkmenska kulturföreningen I Göteborg.

About The Author

0 Comments